Facebook magazínFacebook magazín | FaceMag.cz

Umí vědci předpovědět sebevraždu z postů na Facebooku?

Vědci tvrdí, že dokážou odhalit něčí úmysl zabít sám sebe dříve, než si jej dotyčný člověk vůbec sám uvědomí. Jak? Z postů, které tato osoba zveřejňuje na Facebooku.

Mohou vaši přátelé z vašich postů odhadnout vaše sebevražedné úmysly? Nová studie se snažila na tuto otázku přijít metodou sběru velkého množství dat od dobrovolníků-uživatelů sociálních sítí a mobilních telefonů. Cílem studie bylo vytvořit nástroj pro zjišťování rizikových faktorů sebevraždy v reálném čase.

Projekt nese jméno slavného sociologa

Projekt, který má získat požadovaná data, je pojmenován po slavném sociologovi Emilu Durkheimovi, který se na přelomu devatenáctého a dvacátého století tematikou sebevražd velmi důkladně zabýval a téma shrnul v knize Sebevražda. V knize Durkhein představil typy sebevrahů a poukázal na souvislost mezi způsobem života a mírou sebevražd u různých skupin obyvatelstva.

Do projektu Durkheim byli vybráni dobrovolníci z řad veteránů americké armády. Projekt bude probíhat prostřednictvím sociálních sítí a odvozených aplikací pro chytré telefony či tablety. Veškerá aktivita dobrovolníků – jejich posty, komentáře, textové zprávy – budou odesílány do lékařského centra.

Umělá inteligence vyhodnotí zastoupení rizikových faktorů

Zde dojde k odbornému vyhodnocení těchto příspěvků pomocí systémů umělé inteligence. Aplikace pak použije analyzovaná data k tomu, aby dále sledovala současné chování a příspěvky sledovaných osob a pátrala po vzorcích, které jsou typické pro lidi, kteří chtějí sami sobě ublížit.

Jak se zeptat pozůstalých na sebevraždu? Je to stále tvrdý oříšek

Vědcům ještě zbývá vymyslet způsob, jak analyzovaná data propojit se skutečnými případy sebevražd ve sledované skupině – přijít k nešťastníkovi domů a vyptávat se jeho blízkých na okolnosti jeho smrti není dvakrát citlivé. Řešení by mohl nabídnout systém, na němž nyní tým pod vedením Chrise Poulina pracuje. Mělo by se jednat o formulář, do nějž nejbližší okolí veterána bude moci zadat krátkou zprávu o přesném datu a okolnostech jeho smrti. Získaná data navíc budou analyzována také v souvislosti s otřesy, posttraumatickou stresovou poruchou či stresem v rodině, což jsou velmi časté faktory, které souvisí s vysokou mírou sebevražd válečných veteránů.

Poulin je přesvědčen, že integrace do sociálního okolí má zásadní vliv na rozvoj sebevražedných tendencí. Lidé, kteří jsou dobře integrováni do svého okolí, mají harmonickou rodinu a vztahy s přáteli, jsou rizikem sebevraždy ohroženi mnohem méně, než lidé, kteří se z nějakého důvodu ocitli na okraji.

Kromě sebevražd, které vyplývají z těžké, až nemožné integrace do společnosti, se v souvislosti s válečnými veterány objevují také další typy autoagrese: třeba sebevražda ženy po smrti jejího muže – bývalého vojáka, nebo sebevražda vojáka, který sám sebe nějakým způsobem zostudil.

Nedojde k osudovým nedorozuměním? Vyloučit to nelze

Projekt jistě odhalí řadu zajímavých a důležitých souvislostí, nabízí se ovšem hned několik otázek. Z toho, co bylo o projektu napsáno, vyplývá, že se vlastně jedná jen o jakousi modernější verzi již více než sto let starého Durkheimova výzkumu, který řešil, jak osoby vnímají sebe sama a své místo ve světě, a dával to do souvislosti právě s výskytem sebevražd. Další věcí je, že i tento projekt může způsobit mnoho škod – špatnou diagnózou něčího duševního stavu či nefér zacházením. Výzkumníci se ale dušují, že projekt ve své nynější podobě nebude stanovovat žádné diagnózy ani zasahovat do života veteránů. Každý dobrovolník má možnost se z projektu kdykoliv odhlásit.

Projekt se nyní nachází ve stavu po ukončení první fáze, v níž byl schopen předpovědět riziko sebevraždy se 65% přesností. Do budoucna výzkumníci chtějí fungování projektu zpřesnit, aby tak pomohli lékařům stanovit správnou a včasnou diagnózu – a především zasáhnout dříve, než bude pozdě.

Zdroj:

http://objevit.cz/dokazou-vedci-predpovedet-sebevrazdu-z-postu-na-facebooku-t30009

Publikováno: Neděle, 7 Červenec, 2013 autorem Facemag.cz