Facebook magazínFacebook magazín | FaceMag.cz

Téměř 40 % evropských dětí – pozor – mladších 13 let je na Facebooku

Podle posledního šetření ve věkové skupině 9-12 let jsou dvě pětiny dětí tohoto věku se svým vlastním profilem na Facebooku. Nejmladší Evropané se tak od Američanů příliš neliší. Z měření také vyplývá, že vlastní profil má ve věkové skupině pravých teenagerů, tedy 13-16 let, téměř 80 % z nich.

Tento výzkum vychází z šetření komise při Evropské unii; vzorek populace byl velmi reprezentativní, šlo o 25 000 dětí. Výsledky jako první uvedl list Le Monde.

Pravidla Facebooku

Tyto statistiky by nemusely být až tak znepokojující – vždyť ve většině podobných sociálních sítí dominují také děti a velmi mladí lidé; ovšem podle jistého pravidla, které si na sebe vymyslel sám Facebook, musí mít uživatel této sítě více než 13 let. Inkriminovaná skupina 9-12 je však natolik schopná, že dokáže upravit rozhodné datumy tak, aby systém s přehledem ošálila.

Komise dále zjistila, že 25 % dětí a teenagerů má vlastní Facebook profil nastaven jako 100% veřejný, navíc každý jeden z pěti těchto nezletilých má kompletně a zřejmě pravdivě vyplněnou adresu svého bydliště i telefonní číslo.

Závislost na Facebooku

Trend „Musím být na Facebooku“ není patrný jen mezi dětmi z Evropy. Stejné pocity zažívají samozřejmě i Američané. Výsledné statistiky z obou kontinentů se od sebe tedy výrazně neliší, chování věkových skupin je vzhledem k síti Facebook totožné.

Zdá se, že tato čísla výrazně ovlivňují většinou rodiče těchto dětí; přijali totiž jistý liberální postoj k faktu, že na Facebooku tráví jejich děti (i ty nejmladší) stále více času. Pokud se tento předpoklad potvrdí, resp. pokud jej přijmeme za svůj, pak lze tvrdit, že dospělí rodičové v podstatě netuší, jaké nebezpečí hrozí jejich dětem, případně netuší, že mohou tímto způsobem ohrožovat své majetky.

Varování komise Evropské unie

Komise při Evropské unii přímo varuje, aby rodiče dohlédli na své ratolesti a poučili je, že uvádět domácí a školní adresy a telefonní čísla v profilu na síti Facebook může mít velmi tragické následky.

Ačkoliv se takto děje pomalu, děje se tak. Z výzkumu je patrné, že děti ve zmiňovaném věku různá varování pochopily a svůj profil upravily. V šetření na skupině 11-12 let bylo zjištěno, že více než 50 % z dětí úspěšně své profily očistilo o citlivá data.

Otázka na vás

A co myslíte vy: jsou za nebezpečí, které přímo plyne z neukázněného poskytování osobních dat prostřednictvím profilu na Facebooku, zodpovědní ze 100 % rodiče?

Zdroj: Allfacebook.com

Publikováno: Čtvrtek, 21 Duben, 2011 autorem Facemag.cz