Facebook magazínFacebook magazín | FaceMag.cz

Jaké jsou skutečné počty uživatelů na Facebooku

V zemích, kde se Facebook rozšiřoval nejdříve, dosáhl v počtu uživatelů svého vrcholu. Jejich počet klesá a čísla jsou neúprosná.

Ve Spojených státech klesl za posledních 6 měsíců počet fanoušků o přibližně šest milionů. Další zemí, kde je pokles nejviditelnější, je Velká Británie. Zde se snížil počet o dva miliony. Podobný trend zaznamenává Facebook i v dalších evropských zemích jako Francie a Německo. Dochází zde sice k poklesu, ale řádově nižšímu a to o desítky tisíc.

Společným znakem zemí, kde dochází k poklesu uživatelů, je velká penetrace Facebooku mezi obyvateli. Znamená to, že ve státech, ve kterých má nejvíce lidí Facebook, tak zde také nejvíce lidí odchází. Jakmile má země 40%, 45 % až 55 % všech obyvatel na Facebooku mluvíme o silně penetrované zemi. A právě v zemích, kde je penetrace okolo 45 % ubývají uživatelé Facebooku nejrychleji. Není to ale 100% pravidlo, protože například Indonésie má penetraci jen okolo 19 % a i zde dochází k úbytku uživatelů.

Všechny tyto čísla potvrzuje i další údaj a to o počtu minut strávených za den na Facebooku. V USA stabilně klesá počet minut na hlavu strávených na stránkách Facebooku za jeden den. Před koncem roku 2012 to bylo 121 minut. Podle únorového měření to bylo už jen 115minut denně.

Jak to, že i přesto Facebook roste?

V zemích, kde není velká hustota uživatelů, je růst dynamický. Zejména ve velkých rozvojových zemích, které zažívají ekonomický růst. Nejvíc uživatelů přibylo v Brazílii a to necelých 5 milionů. Několikaprocentní růst je i v Mexiku, Turecku…

 

Zdroj: http://videos.huffingtonpost.com/facebook-loses-millions-of-users-517762011

Publikováno: Středa, 12 Červen, 2013 autorem Facemag.cz