Facebook magazínFacebook magazín | FaceMag.cz

INZERCE: Studujte MBA nejmodernější formou výuky

O studiu programu MBA se v poslední době hodně mluví. Zatímco v zahraničí je doceňován už dlouhou dobu, v Česku je kvalita lidí, kteří jej absolvovali, teprve objevována. Ale už i u nás fungují školy, které nabízí výuku MBA nejmodernější oxfordskou formou příznivou pro kohokoliv z vás.

Studium MBA u nás není uznáváno za vysokoškolský stupeň vzdělávání, ale po jeho dokončení získáte titul za jméno. Nicméně na rozdíl od běžných vysokých škol vám dá mnohem více než jen ten titul. MBA (Master of Business Administration) klade důraz na praktické dovednosti, rozhodně vás nečeká nudné učení teorie. Výuka probíhá téměř na všech školách podobně, přesto existují určité odlišnosti. My se budeme bavit o studiu na European School of Business & Management (ESBM), protože tato škola je akreditována zahraničními organizacemi, díky čemuž vzdělává podle aktuálních metod používaných po celém světě.

Pro koho je studium MBA určeno

Program MBA je určen pro každého, kdo má zájem na sobě pracovat a posouvat se profesně výše. Podmínkou je ukončené VŠ vzdělání (alespoň bakalářský stupeň), nebo vzdělání v programu BBA, či prokazatelná praxe na manažerské pozici. Zájemce neskládá přijímací zkoušku, stačí podat přihlášku ke studiu a doložit potvrzení o ukončeném vzdělání nebo praxi. Získáte vzdělání, které zvýší vaši hodnotu na pracovním trhu, propojíte teoretické dovednosti s praxí, získáte mnoho cenných rad a navážete kontakty s úspěšnými lidmi.

Jak studium probíhá

Studium MBA na ESBM probíhá 1 rok. Forma studia je přizpůsobena i pracovně velmi vytíženým manažerům a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy (přednáškami). Ty se konají několikrát do roka, většinou v sobotu a pod vedením zkušených lektorů a odborníků.

obrazek

Studijní program MBA vypadá tak, jak si jej sestavíte. Celé studium se skládá ze tří bloků a celkem 10 modulů. V prvním bloku absolvujete 5 modulů, které jsou shodné pro všechny studenty. V druhém bloku si volíte specializaci, která obsahuje 3 moduly a v posledním bloku máte na výběr dva volitelné moduly. Jako specializaci MBA nabízí škola například Leadership a soft skills, Management inovací, Management zdravotnictví, Investiční management či Management obchodu. Po splnění všech studijních požadavků absolvují studenti obhajobu závěrečné práce. V případě úspěchu získají po ročním studiu titul MBA.

Jako další výhodu vám ESBM nabízí možnost začít studovat kdykoliv se rozhodnete. Díky formě studia můžete začít studovat ihned a odkudkoliv. V současné době máte dokonce možnost získat výraznou slevu na celé studium. Takže pokud uvažujete o studiu MBA, teď je ten pravý čas se přihlásit.

Publikováno: Pátek, 28 Srpen, 2015 autorem Facemag.cz