Facebook magazínFacebook magazín | FaceMag.cz

Inzerce: Nové povinnosti všech, co prodávají nebo vyrábějí alkohol

Byla to především ostře sledovaná metanolová aféra, která dala výrazný podnět k tomu, aby byla nejenom výroba jako taková, ale aby byl i samotný prodej alkoholických nápojů důsledně kontrolován, což nový zákon umožní. A to samozřejmě přináší nové povinnosti pro samotné prodejce, ale i restaurace.

Důsledná kontrola, ale i výběr spotřební daně

Všichni tak musejí požádat o speciální koncesi, a to do konce dubna letošního roku. Kdo nepožádá, neměl by od tohoto data nalít byť jenom jedinou sklenku. Samozřejmě cílem je nejenom lépe kontrolovat to, odkud daný alkohol pochází, ale také lépe dohlédnout na odvádění spotřební daně. Takto bude mít totiž stát konkrétní přehled o tom, kdo alkohol prodává nebo nalévá. A pokud zjistí, že daná provozovna nemá koncesi, zasáhne – samozřejmě formou vysoké pokuty.

Líh bude muset být označen. A to od minimálního množství

Samozřejmě daná koncese není jedinou povinností, která na podnikatele čeká. Nově vznikla i povinnost a předpis, jak prodávaný líh značit. Samozřejmě je opět o něco přísnější, než tomu bylo dříve. Nejvíce změn se týká povinnosti značení lihu. V minulosti totiž bylo nutné označovat pouze lahve o objemu vyšším než 0,1 litru. Tato hranice se však snížila, a to téměř na polovinu, tedy na hodnotu 0,06 litru. Spolu s tím samozřejmě vzniklo i několik výjimek. Ty se vztahují třeba na samotná spotřebitelská balení tohoto objemu, která se značit nemusí. Stejně tak není nutné značit líh, který je dovážený pouze pro potřeby dané osoby.

Sledování pohybu pomůže k platbě DPH a cla

Samozřejmě nutno dodat, že s jeho dovozem taktéž souvisí některá nová nařízení, a je třeba je dodržovat. To je důležité vědět především v případě, že se chystáte na zajímavou dovolenou, a rádi byste si přivezli lahev na památku. Samozřejmě existují limity cla a DPH, které je nutno dodržet, To platí v případě dovozu litru alkoholu, který má více než 22 %, nebo v případě dovozu 2 litrů, kdy má daný nápoj obsah alkoholu menší než 22%. V obou případech tak clo ani DPH nemusíte platit, jelikož je daný produkt výhradně pro vaši spotřebu.

Publikováno: Pátek, 17 Leden, 2014 autorem Facemag.cz