Facebook magazínFacebook magazín | FaceMag.cz

Interakce rodičů a dětí na Facebooku – kontrola i moderní forma přátelství

Pokud se domníváte, že rodiče nespustí své děti z dohledu ani na Facebooku, máte naprostou pravdu. Ano, většina rodičů kontroluje své děti i na této sociální síti. Podle nové infografiky marketingové agentury Lab42, kterou pro vás magazín FaceMag přeložil do češtiny, drží rodiče dohled nad svými dětmi na Facebooku a denně kontrolují jejich profily na této sociální síti (43 %).

Proč rodiče sledují profily svých dětí na Facebooku?

Studie, které byly vykonány mezi 500 uživateli sociálních sítí, ukázaly, že 92 % rodičů se na Facebooku přátelí se svými dětmi (všechny věkové kategorie) a čím dál tím více se jich obrací na tento web, aby kontrolovali interakce svých dětí. Bezpečnost byla označena za nejdůležitější důvod této kontroly (40 %), následovaná zvědavostí (15 %).

55 % rodičů také hlídá to, aby sociální sít nezasahovala do domácích úloh, povinností nebo jiných aktivit jejich dětí. Dalšími důležitými faktory je netrávení dostatečného času s rodinou a přáteli (45 %), možnost potkávání se s cizími lidmi (41 %), šikanování druhých (17 %) nebo jsou sami obětí šikany (16 %).

Velká část rodičů – 72 % – dokonce vlastní heslo svých ratolestí na jejich profil na Facebooku. (Lab42 však neposkytl detail věkové demografie dětí, které spadají do této kategorie.)

I děti interagují se svými rodiči na Facebooku

Děti ale také kontrolují profily svých rodičů na Facebooku a jsou s nimi v živé interakci. Dokonce jsou téměř stejně aktivní v psaní na Zeď svých rodičů (54 %) a v komentování fotek (51 %) tak, jako to dělají jejich rodiče. Rodiče však většinou posílají žádost o přátelství – 55 % rodičů žádost posílá, ostatní ji obdrží.

I když si většina dětí utahuje ze svých rodičů za neznalost Facebooku (76 %), většina rodičů se považuje za velmi zběhlé v této sociální síti (67 %).

Pro více informací o interakci dětí a rodičů, si prohlédněte infografiku, kterou jsme pro čtenáře magazínu Facemag.cz přeložili do češtiny.

Máte své rodiče/děti na Facebooku i vy a komunikujete s nimi často?

Zdroj: mashable.com

Publikováno: Čtvrtek, 26 Leden, 2012 autorem Facemag.cz