Facebook magazínFacebook magazín | FaceMag.cz

Facebook upouští od metriky Lidé, kteří o tom mluví

Lidé, kteří o tom mluví (People talking about this – PTAT) postupně mizí z Facebooku a jsou nahrazování sérií metrik. Co je tato metrika zač a čím ji Facebook nahradí?

Metrika Lidé, kteří o tom mluví byla spuštěna v říjnu 2011 a je považována za jeden z lepších nástrojů Facebooku. Její fungování je v podstatě jednoduché: znázorňuje počet lidí, kteří se v posledních sedmi dnech nějak zapojili do aktivit kolem stránky – sdíleli, komentovali nebo lajkovali její obsah, přidali se k fanouškům stránky, označili stránku ve svém statusu nebo vložili příspěvek na stránku apod.

Facebook zavádí nový systém metrik místo Lidé, kteří o tom mluví

„Staré“ metriky včetně „Lidí, kteří o tom mluví“

Úskalí metriky jsou zřejmá: především jde o příliš obecné číslo. Rozpětí aktivit, které se do metriky započítaly, je příliš široké. Procentuální poměr PTAT vůči počtu fanoušků (pozor, neplést s nicneříkajícím skutečným poměrem fanouků ku PTAT!) se brzy stal víceméně ukazatelem EdgeRanku stránky, tedy její viditelnosti na Facebooku. To pochopitelně svádí ke zneužití – čím hloupější příspěvek stránka zveřejnila, tím vyšší byl PTAT a tím také vzrostl EdgeRank stránky.

Další nevýhodou je fakt, že PTAT nevypovídá nic o vztahu fanoušků vůči stránce – tedy o tom, zda byl příspěvek stránky sdílen pro její blaho či naopak proti ní – třeba jen pro to, aby ji fanoušek zesměšnil. V tomto ohledu je výpovědní hodnota PTAT nulová.

V čem je lepší série nových metrik?

Především v tom, že se zabývají jednotlivými aspekty a podávají tak přesnější konkrétní čísla. Tyto metriky, na rozdíl od PTAT, již nejsou veřejné, vidět je tedy můžete pouze pokud máte přístup k interním údajům stránky.

Z nových metrik se dozvíte například:

  • Hodnotu vašeho dosahu (Reach), včetně porovnání hodnot z minulého a současného víkendu
  • Počet fanoušků včetně posledních přírůstků
  • Zapojení (Engagement) fanoušků do aktivit na vaší stránce, a to v celkových hodnotách i rozdělené do série podkategorií (Likes, Komentování, Sdílení, Prokliky)
Facebook zavádí nový systém metrik místo Lidé, kteří o tom mluví

Takto vypadá nový systém metrik pro Stránky

Zajímavou novou metrikou jsou Prokliky. Facebook sám zřejmě nepovažuje za nutné k nim uvádět podrobnější vysvětlení a omezuje se pouze na suché konstatování, že se jedná o „aktivity, které nevedly k příběhu“. Za prokliky lze považovat takové aktivity, jako třeba kliknutí do komentářového pole bez zanechání komentáře, rozkliknutí delšího příspěvku, proklik na odkaz, uvedený v příspěvku. Hodnotu prokliku také patrně zvýší kliknutí na obrázek za účelem zhlédnutí jeho větší verze.

Tato metrika ale skrývá řadu nejasností: například nejsou odděleny pozitivní prokliky od negativních – nahlášení příspěvku jako spam. Facebook také neupřesňuje, jak se liší metriky, uplatňované na příspěvek či na celou stránku, které Facebook počítá poněkud jinak.

Které aktivity poškozují vaši stránku?

Nové Insights poskytují náhled na tzv. negativní aktivity v rámci Post Reach, které je dostupné neveřejně v Insights.  V Post Reach se dozvíte, kolik lidí nahlásilo příspěvky stránky jako spam, skrylo příspěvek nebo všechny příspěvky nebo ukončilo fanouškovství.

Je jasné, že pro zvýšení EdgeRanku je potřeba zaznamenat co nejméně negativních akcí a naopak co nejvíce pozitivních. Toto rozdělení ovšem nové metriky neřeší. Bylo by zapotřebí komplexnější analýzy interakcí, což naráží na řadu komplikací – například je velmi nesnadné rozlišit vážně míněný příspěvek od vysoce sarkastického.

Vysoká aktivita fanoušků sama o sobě o kvalitách stránky příliš nevypovídá, neboť existují způsoby, jak tuto statistiku zmanipulovat. Pro lépe vypovídající údaje je zapotřebí provést analýzy obsahu stránky. Existuje ale vůbec způsob, jak systémově zhodnotit reálné dění kolem Facebookové stránky a zamezit přitom manipulaci tohoto hodnocení?

Zdroj: http://goo.gl/9jKjQi

Publikováno: Pondělí, 30 Září, 2013 autorem Facemag.cz