Facebook magazínFacebook magazín | FaceMag.cz

Facebook odhalil, že 78% jeho uživatelů v USA jej používá přes mobil

Facebook se nově rozhodl, že bude sdílet data o počtech měsíčně a denně aktivních uživatelů v zemích, kde je používán. Tento nový level průhlednosti přinesl některé zajímavé poznatky: třeba že více než tři čtvrtiny uživatelů Facebooku dává přednost jeho mobilní verzi.

Celosvětový počet denně aktivních uživatelů mobilní aplikace Facebook vzrostl mezi kvartály o 10,3%, ze 425 milionů na 469 milionů uživatelů. Otázkou zůstává, kolik z těchto uživatelů pochází z vysoce výdělečných zemí prvního světa a kolik naopak z rozvojových zemí, kde se spíše používají běžné mobilní telefony a jednotlivý uživatel Facebooku moc nevydělá. Zatím je příliš brzy na zodpovězení této otázky, v dohledné době se však i toto jistě dozvíme.

Facebook odhalil nová data ohledně používání aplikace Facebook pro mobilní telefony

Počty denně aktivních uživatelů: Zcela nahoře celkové číslo, pod ním pak počty uživatelů v jednotlivých regionech světa

Facebook odhalil nová data ohledně používání aplikace Facebook pro mobilní telefony

Počet měsíčně či denně aktivních uživatelů Facebooku a počet měsíčně či denně aktivních uživatelů mobilní aplikace Facebook pro USA a Velkou Británii

Co k tomu ve svém prohlášení říká Facebook?

„ Děláme to, protože věříme, že značky a podniky by měly přemýšlet jinak o tom, jak lidé interagují s Facebookem, zejména na mobilních telefonech. Mnoho lidí se soustředí na měsíčně aktivní uživatele nebo dokonce registrované uživatele, aby demonstrovali svou velikost a rozsah. My si myslíme, že to je již zastarávající způsob, jak se dívat na sociální média. V tomto světě je pochopení, kdo se vrací aspoň jednou měsíčně, jen částí obrazu. Místo toho by se podniky měly zaměřit na lidi, kteří se vrací online každý den.“

Data by měla být brzy dostupná ve všech zemích

Facebook hodlá v nejbližší době zveřejnit podobná data, jaká jsou výše znázorněna pro USA a Velkou Británii, pro každou zemi, kde je aktivní. Každý uživatel Facebooku je ve statistikách počítán jako jednotlivec bez ohledu na to, zda se přihlašuje z počítače, mobilu nebo obojího. U mobilních uživatelů se pak počítají i ti, kteří se zároveň přihlašují na Facebook z počítače.

Získaná data jsou jistě užitečná pro inzerenty, kteří jsou díky nim lépe schopni plánovat zacílení svých reklam, zároveň jsou ale i užitečným přehledem, který ukazuje, kam vůbec Facebook jako společnost směřuje.

Proč je třeba vědět, odkud uživatel pochází?

Dříve Facebook zveřejňoval pouze globální statistiky mobilních uživatelů, což znesnadňovalo určení, odkud vlastně pochází nárůst mobilních uživatelů Facebooku. Zde na tomto grafu vidíte celkový počet denně aktivních uživatelů a pod celkovými čísly rozdělení podle regionů:

Facebook odhalil nová data ohledně používání aplikace Facebook pro mobilní telefony

Počty denně aktivních uživatelů: Zcela nahoře celkové číslo, pod ním pak počty uživatelů v jednotlivých regionech světa

Proč je to problém? Ne všichni uživatelé jsou si totiž rovni, když přijde na zisk, který přinášejí Facebooku. Facebook vyhlásil, že ve druhém kvartálu roku 2013 vydělal na každém uživateli průměrně 1,60 dolaru. V regionu, označeném na grafu jako „Zbytek světa“, a který zahrnuje třeba rychle se rozvíjející brazilský nebo indický trh, má uživatel Facebooku přínos asi 0,63 dolaru, zatímco uživatelé z regionu Severní Ameriky vydělávají společnosti 4,32 dolaru.

Šťavnaté detaily se vynoří teprve poté, co Facebook zveřejní několik pravidelných grafů o počtech svých uživatelů. Pak teprve uvidíme, zda počet mobilních uživatelů Facebooku roste v preferovaných zemích prvního světa, nebo zda už je zde trh nasycen. Facebook podle toho bude nucen upravit svou byznys strategii a třeba se zaměřit právě na ty chudší, rozvojové oblasti v Brazílii nebo Indii.

Facebook může být na sebe hrdý: Přechod na mobily zvládl na jedničku

Prozatím může být Facebook alespoň hrdý na to, jak dobře zvládl svůj nástup na mobilní telefony, ačkoliv tento krok mnozí považovali za konečnou. Společnost spolkla svou hrdost a přiznala chyby – třeba tu, že se primárně zaměřovala na počítače a programovala aplikace v HTML 5 – a nabrala správný kurz. Nyní Facebook nepřežívá, ale přímo září. Se 41% podílem příjmů z maých obrazovek a třemi čtvrtinami uživatelů na mobilu je jasné, že strategie „první je mobil“ byla úspěšná.

Zdroj: http://techcrunch.com/2013/08/13/facebook-mobile-user-count/

Publikováno: Pátek, 16 Srpen, 2013 autorem Facemag.cz