Facebook magazínFacebook magazín | FaceMag.cz

Facebook nově umožňuje nastavit hierarchii funkcí administrátorů

Podobně jako to známe např. z WordPressu, je nově možné i na facebookových profilech přidělit jednotlivým správcům pravomoce. Ty nejvyšší připadnou manažerovi profilu (Manager), dále pak tvůrci obsahu (Content Creator), moderátorovi (Moderator), inzerentovi (Advertizer) a analytikovi přehledů (Insight Analyst).

Jak přidělit pravomoce

Správa rolí (pravomocí) je velice jednoduchá. Stačí kliknout v Panelu pro správu stránky na „Edit“ (Upravit stránku) a zde si rozbalit záložku „Admin Roles“ (Role správců). Primární nastavení u všech dosavadních i nových správců je Manager.

Co všechno mají jednotlivé pozice povoleno?

Jediný, kdo má právo spravovat role, je manager profilu. Kromě toho může manažer editovat stránku a přidávat aplikace, vytvářet příspěvky, na příspěvky odpovídat a případně je mazat, posílat zprávy, vytvářet inzeráty a sledovat statistiky.

Tvůrce obsahu má stejné pravomoce s výjimkou toho, že nemůže přidělovat role.

Moderátor má právo odpovídat a mazat příspěvky, posílat zprávy, vytvářet inzeráty a sledovat statistiky.

Inzerent pak může pouze vytvářet inzeráty a sledovat statistiky.

Na analytika přehledů pak zbývá pouze sledování statistik.

Publikováno: Pátek, 1 Červen, 2012 autorem Facemag.cz