Facebook magazínFacebook magazín | FaceMag.cz

Facebook nefunguje

Mnozí z vás si zajisté všimli, že měl 17.11. Facebook.com v ČR poměrně rozsáhlý výpadek, stejný problém oznámila i Telefónica O2. Dle získaných informací však tyto dva výpadky spolu nejspíše nemají nic společného.

Chyba není na straně uživatelů, jak si mnozí z nich myslí, ale na straně společnosti Facebook. Na náš email dnes přišlo několik desítek emailů s dotazy co se děje s Facebookem. Jediná rada je počkat, nic jiného se dělat nedá. Poměrně úsměvná situace nastala u společnosti Pro-facebook.cz, která se zabývá Facebook marketingem. „Od dnešního rána nám chodí několik desítek emailů a dokonce nám lidé volají a ptají se na to, kdy zase bude Facebook fungovat. Našlo se i pár jedinců, kteří nám vynadali za to, že se jim Facebook nemůže načíst. My s tím samozřejmě nemůžeme nic dělat, jelikož se zabýváme pouze marketingem na této sociální síti a na Facebook Inc. nejsme nijak napojeni.“ Toto nám řekl zástupce uvedené společnosti Julián Jančík.

Na základě dnešních reakcí na výpadek ze strany uživatelů je vidět jasný trend, kdy se Facebook stává součástí života mnoha lidí a nemohou bez něho být.

Publikováno: Čtvrtek, 18 Listopad, 2010 autorem Facemag.cz
Komentáře
  • Facebook nefunguje častěji než tady píšou.Co chvíli je nějaký výpadek a a plikace se sekají.Měli by něco konečně udělat se stabilitou

  • Thanks my friend for this really great information. iam happy to hear about this reality

  • Thanks my friend for this really great information. iam happy to hear about this reality

  • Nice discussion here. I want to join with you by giving my comments in your web page. First of all, your page and design of your website is so elegant, it is attractive. Also, in explaining your opinion and other news, frankly you are the best one. I’ve never met other person with special skills in my working environment. By using this comment page, you are great to give me opportunities for announcing some events. Secondly, I’ve checked your website in search engine result page; some of your website pages have ranked very well. Additionally, your topic is relevant with my desired one. Lastly, if you don’t mind, could you join with us as a team, in order to develop website, not only general web page, but also many specific websites we must create for our missions. From time to time, we, I and my team have great position for you to develop that.

  • prudce se zvýši produktivita práce, když fbook nepojede

  • WOW why dont you close your comment ? Have a nice day