Facebook magazínFacebook magazín | FaceMag.cz

Facebook chce mnohem přísněji hlídat „Pravidlo 20 %“

Facebook se dále snaží přimět adminy stránek, aby využívali prvku „Boost Post“, neboli „Propagovat příspěvek“. Mimo jiné i tím, že chce mnohem přísněji hlídat pravidlo, které zakazuje, aby reklamní obrázek obsahoval více než 20 % textu.

Mluvčí Facebooku celou záležitost přibližuje takto:

Udělali jsme některé nové změny, které povedou k větší přesnosti v hodnocení našeho pravidla 20 % textu. Upravili jsme způsob, jakým měříme množství textu  tak, abychom přesněji odhalili množství textu v reklamě. Podmínky zůstaly stejné – platí, že textu nesmí být více než dvacet procent – ale způsob, jakým tento poměr zjišťujeme, se změnil.

Základním zdrojem, který Facebook používá pro toto měření, je externí nástroj, který umožňuje rozdělit obrázek do pěti částí a na základě toho spočítat procentuální zastoupení textu na obrázcích. Podle toho se pak rozhodne, zda je obrázek přípustný či nikoliv. Pokud bude textu na obrázku více, než je určeno pravidly, Facebook si nadále vyhrazuje právo definitivně rozhodnout, zda bude možné obrázek v reklamě použít či nikoliv.

Pravidlo 20 % platí ovšem pouze pro placenou reklamu na Facebooku – netýká se tedy „obyčejných“ příspěvků jednotlivých stránek.

Zdroj: Allfacebook.com

Publikováno: Sobota, 4 Leden, 2014 autorem Facemag.cz