Facebook magazínFacebook magazín | FaceMag.cz

Co vám o mzdovém účetnictví asi neříkali

Každý rád dostáváme peníze na účet a každého těší, když dorazí výplata. Stejně jako každého zaměstnavatele těší, když je na výplaty a když jsou zaměstnanci tak šikovní, že si na své výplaty vydělají, a když si je zaslouží. Zatímco pro zaměstnance je to jen cifra, která naskočí na bankovním účtu, pro zaměstnavatele to není zase tak snadné. Vedení účetnictví Praha má svá úskalí a mimo toho, že stojí čas, to stojí především peníze, hlavně když je vedeno kvalitně a externě.

Když se pak blíže podíváte na mzdové účetnictví, najednou je jasné, že mzdoví účetní jsou prostě borci, protože vyznat se v tom a všechno mít přesně zmáknuté, není nic snadného. Jak to třeba vypadá s pohyblivými a dalšími složkami mzdy?

Mezi pohyblivé složky mzdy patří příplatky, prémie, odměny a osobní ohodnocení. Příplatky ke mzdě̌ vyplácí zaměstnavatel povinně v souladu se zákoníkem práce, který stanovuje mzdové zvýhodnění pro zaměstnance pracující v nestandardních podmínkách. Zaměstnavatel může v kolektivní smlouvě̌ nebo podnikových mzdových předpisech stanovit i vyšší sazby povinných příplatků̊ anebo určit další příplatky nad rámec zákona.

Zaměstnanec má nárok na příplatek k dosažené mzdě̌ za práci přesčas, kdy zaměstnanci náleží příplatek ve výši minimálně̌ 25 % průměrného výdělku. Místo příplatků je také možné dohodnout náhradní volno v rozsahu práce přesčas. Také má zaměstnanec nárok na příplatek za práci ve svátek, kdy má zaměstnanec na prvém místě právo na náhradní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. Zákoník práce ale též umožňuje dohodu o poskytnutí příplatku místo náhradního volna, a to ve výši průměrného výdělku, tj. 100 %. Jestliže svátek připadl na běžný pracovní den a zaměstnanec proto nepracoval, vzniká mu právo na placené volno ve výši průměrného výdělku. Stejně tak je příplatek za práci v noci, tj. mezi 22. a 6. hodinou. V takovém případě přísluší zaměstnanci příplatek ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku.

money1111

Nově, může zaměstnanec se svým zaměstnavatelem sjednat jinou minimální výši příplatku a způsob jeho určení. Příplatky náleží i těm zaměstnancům, kteří pracují ve ztíženém pracovním prostředí, které vymezí vláda ve svém nařízení společné̌ s výší příplatku, který činí za každý ztěžující vliv nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy. Podobně musí zaměstnanec dostat příplatek za práci v sobotu a v neděli, kdy příplatek kompenzuje zaměstnanci možnost odpočinku v týdnu, a to ve výši 10 % průměrného výdělku. Obdobně jako u práce v noci je možná dohoda o jiné minimální výši příplatku a jiných pravidlech jeho určení.

Mimo příplatků ke mzdě je pohyblivou složkou také takzvané osobní ohodnocení. Prostřednictvím osobního ohodnocení zaměstnavatel trvale odměňuje kvalitu práce určitého zaměstnance, může mu být však odebráno, jestliže se kvalita jeho práce zhorší. Podobně za dobrou práci nebo podle jiných parametrů může zaměstnanec navíc ke mzdě dostat i prémie. Prémie náleží zaměstnanci za splnění předem daných ukazatelů̊ práce, sloužící tak ke zvýšení motivace. Nakonec, motivačním faktorem jsou pro zaměstnance také odměny, nebo také se jim říká mimořádné odměny. Odměny se vyplácejí jednorázově za splnění mimořádného úkolu. Osobní ohodnocení je běžné zejména u státních zaměstnanců, tedy v platové sféře, kde jsou průměrné platy nízké a díky osobnímu ohodnocení mohou být alespoň průměrné. Prémie se zpravidla vyplácejí jednou ročně, a to na konci roku.

Publikováno: Úterý, 12 Leden, 2016 autorem Facemag.cz