Facebook magazínFacebook magazín | FaceMag.cz

Blíží se hranice 3 miliónů Facebook uživatelů v ČR

V lednu tohoto roku Facebook prolomil hranici 2 miliónů aktivních uživatelů v České republice. Dnes je 24. listopadu 2010 a nezadržitelně se blížíme k dosažení hranice 3 miliónů uživatelů Facebooku v ČR. Ještě před pár měsíci se zdálo, že růst nových uživatelů začíná stagnovat, statistiky ukazovaly dokonce pokles počtu registrovaných uživatelů. Tento pokles byl ale možná pouze odrazem poměrně razantních kroků Facebooku vůči nejrůznějším rušivým elementům v rámci této sociální sítě. (došlo k smazání mnoha spam stránek a také právě k smazání či zablokování fake účtů)

Jak se vyvíjel počet návštěvníků za den lze sledovat na obrázku níže (Zdroj: Google.com), můžete i porovnat jak si vedou „konkurenční“ portály typu Libimseti.cz, Lide.z atp.

3 miliony uživatelů rovná se 2/3 české internetové populace, to už není málo, však se také Facebook marketing stává jednou z hlavních složek propagace firem. (u některých, např. u momentálně všudy přítomných slevových serverů, se již hlavní složkou stal a vytváří až 40% objem prodejů)

Momentální počet aktivních uživatelů Facebooku v ČR na obrázku níže. (Zdroj: Facebook.com)

Publikováno: Středa, 24 Listopad, 2010 autorem Facemag.cz
Komentáře
  • „Jak se vyvíjel počet registrovaných lze sledovat na obrázku níže“ – počet registrovaných není roven počtu návštěvníků za den.

  • Děkuji za upozornění, špatný obrázek. Opravím.

  • Thanks my friend for this really great information. iam happy to hear about this reality

  • You are really good at presenting the news as a professional journalist.

  • Nice discussion here. I want to join with you by giving my comments in your web page. First of all, your page and design of your website is so elegant, it is attractive. Also, in explaining your opinion and other news, frankly you are the best one. I’ve never met other person with special skills in my working environment. By using this comment page, you are great to give me opportunities for announcing some events. Secondly, I’ve checked your website in search engine result page; some of your website pages have ranked very well. Additionally, your topic is relevant with my desired one. Lastly, if you don’t mind, could you join with us as a team, in order to develop website, not only general web page, but also many specific websites we must create for our missions. From time to time, we, I and my team have great position for you to develop that.

  • To je neskutečné, za chvilku tam bude každý

  • To je ohromné číslo. Vůbec tomu nemůžu uvěřit, že je tolik liní na fbooku.

  • Je jenom otázkou, kdy facebook překoná google.

  • A do roka to budou třeba 4 miliony

  • WOW why dont you close your comment ? Have a nice day

  • I dont definitely determine what youre preaching about right here. this specific cant often be really the only manner to take into account can easily it? It seems like you understand a good deal regarding the subject matter, exactly why possibly not discover it a lot more? Make it additional offered to be able to everybody else which may not accept you? Youd have far more persons behellond the following in case you simply gave up on creating normal terms.

  • ja newim je to docela dobryy ale chtelo by to trosicku vylepsitt