Facebook magazínFacebook magazín | FaceMag.cz

Binární opce: Jak ne(z)tratit investice

Peníze. Součást našeho života. Stávají se hodnotou, vyděláváme je, střádáme, investujeme, utrácíme… Platíme s nimi za zboží, za služby, půjčujeme si je a splácíme s nimi svoje dluhy. Život bez peněz si asi už stěží dokážeme představit. Konec konců, obchod a různé formy platidel jsou s námi od začátku naší existence.

Hodnota peněz

Z hlediska obchodování je třeba poznamenat, že, i když to tak na první pohled nevypadá, tak peníze jako takové už nejsou o konkrétních hodnotách. Myšleno tím, že by stejná nominální hodnota peněz odpovídala vždy a pouze konkrétní hodnotě nějaké věci, komoditě. Že by stejná hodnota peněz kupříkladu byla identická kdekoliv po světě, že by za stejnou „cenu“ bylo možné dostat stejné množství nějaké věci nebo nějaké služby. Vždyť v současnosti máme různé měny, ceny výrobků a služeb jsou rozdílné lokalita od lokality. Na přepočet hodnoty peněz máme tzv. směnné kurzy. Peníze tedy jsou ve své podstatě „nekryté“ konkrétním hodnotnou garancí, pokud by se dalo použít toto přirovnání…

Pojmosloví investorů a ekonomů

Ještě v nedávné době byly pojmy jako opce, burza, investice, doménou spíše odborníků ze sféry ekonomické a obchodu na úrovni velkých firem. Nebo bankovních či jiných finančních institucí. Postupem času se tento trend přiblížil na dosah drobným investorům a soukromým osobám, které tato oblast zajímá, nebo by v ní chtěly v budoucnosti pracovat. Takže do povědomí širší veřejnosti, která se zajímá, profesně nebo zájmově, o oblast obchodu se do slovníku zařadil i pojem Forex.

Co je Forex?

Forex (foreign Exchange – směňování zahraničních měn) je devizový, měnový trh. Pro pochopení problematiky – jde o prodej a nákup peněz. Směňuje se jedna měna za druhou. Sledujete vývoj kurzů jednotlivých měn a snažíte se prodat či koupit danou měnu tak, abyste na pozdějším vývoji jejího kurzu vydělali. To ale přináší i riziko, že při takovýchto operacích dochází i k měnovým spekulacím, výsledkem čehož je i znehodnocování měny.

Přitom devizový trh, pokud ho budeme nazývat Forexem, má svým principem nejblíže k fungování konkurenčního prostředí.

Specifický obchod aneb binární opce

Pokud jde o význam opce, tak v tomto případě jde o specifický typ obchodu, kontraktu, kdy má kupující právo, nikoliv však povinnost, koupit předmět kontraktu za konkrétní cenu až do data vypršení tohoto kontraktu. A binární opce tento druh kontraktu upravuje tak, že při kontraktu je kupujícímu i prodávajícímu předem známá výše zisku nebo ztráty. V případě binární opce tak má kupující navíc garantováno, že buď nedostane nic, nebo dosáhne předem známého zisku. V principu tedy nedojde ke zmaření investice.

Začněte i vy

Pokud tedy vás tato problematika zaujala, nic vám nebrání, abyste začali obchodovat s Forexem i vy. Výhodou těchto transakcí je i skutečnost, že není pro začátek potřeba vysoká investice a že předem znáte i výsledek, tj. kolik na příslušné transakci můžete získat. A to dokonce aniž byste museli navštěvovat burzu, stát se společníkem v investiční společnosti nebo něco podobného.

Obchodujte na ETORO

Obchodníkem z pohodlí obývacího pokoje se tak můžete stát například formou obchodování na ETORO. Na tomto portálu se seznámíte jak s binárními opcemi, tak s obchodováním na kapitálovém nebo akciovém trhu.

EZTrader stále po ruce

Obdobnou službu jako je ETORO naleznete i na portálu EZTrader, který je zaměřen na obchodování s binárními opcemi. Výhodou při obchodování prostřednictvím EZTrader je, že svoji obchodní kancelář můžete mít neustále u sebe ve svém mobilním telefonu nebo tabletu.

Nic vám tedy nebrání, abyste se stali obchodníkem na devizovém trhu ze svého domova.

Publikováno: Čtvrtek, 13 Březen, 2014 autorem Facemag.cz