Facebook magazínFacebook magazín | FaceMag.cz

10 fascinujících faktů, aneb Co o nás Facebook vlastně říká

Nové studie, které byly zveřejněny minulý týden, ukázaly, že 47 % uživatelů Facebooku na svých profilech (stránkách) nadává. Průzkum také prokázal, že muži-vysokoškoláci, kteří na svých profilech často mluví o alkoholu, tak získávají i více přátel.

Ať už se jedná o osobní míru tolerance či nenávisti, přátelskost či podlost, resp. výše zmíněné souvislosti mezi alkoholem a počtem přátel na Facebooku, ať se vlastně jedná o jakýkoli měřitelný společný/skupinový znak, poskytují různé studie unikátní náhled do vzorce chování lidí na sociálních sítích.

Stejně tak směle můžeme tvrdit, že tyto průzkumy Facebooku mají svoji opodstatněnou roli. Více než 600 milionů uživatelů používá tuto sociální síť ke komunikaci; jde tedy o velmi dobrý vzorek populace. Průzkumy tedy přibližují a prozrazují skutečné kulturní normy a hodnoty uživatelů; osobní hodnoty, osobní morálka a měnící se vztahy mezi jednotlivci.

1. 56 % Američanů si myslí, že mít za Facebook přítele šéfa je nezodpovědné

Studie, která byla zveřejněna v únoru 2010 ukázala, že většina Američanů nepovažuje za společensky přípustné přátelit se svým šéfem. Studie 1 000 lidí z projektu Liberty Mutual’s Responsibility říká, že průnik mezi osobními a pracovními záležitostmi je sice patrný, ale lidé chtějí (dle studie by měli) spíše svůj pracovní život oddělit od života soukromého.

Prozatím 62 % dotázaných uvedlo, že pro manažera není vhodné být Facebook kamarádem svých podřízených. A přesto 76 % respondentů uvedlo, že pokud se budou kamarádit se svým nadřízeným, jejich práce bude určitě posuzována dle podstaty věci nikoliv na základě osobních vztahů.

2. Facebook odkazy týkající se sexu jsou sdíleny o 90 % více, než je průměr

Facebook potvrzuje rčení: Sex prodává. Od února do května 2010 zpracoval Dan Zarrella (odborník na sociální média) 12 000 odkazů na zpravodajské servery a blogy. Dan dokázal, že odkazy o sexu byly – oproti jiným odkazům – z 90 % na Facebooku nasdíleny.

Stejně tak zjistil, že odkazy sdílené na Facebooku jsou spíše – co do obsahu sdělení – pozitivní.

3. Lidé, kteří mají na Facebooku účet a partnera jsou šťastnější než svobodní

V únoru 2010 využil Facebook svátku zamilovaných (sv. Valentýn) pro průzkum spokojenosti lidí. Poměřoval ty, kteří mají partnera, resp. ty, kteří jsou bez něj. Výsledek ukázal, že lidé, kteří nejsou sami, jsou šťastnější. Tedy platí to u lidí, kteří mají ve svém statusu vdaná, ženatý, zasnoubený/á.

Zajímavé. Přitom tak často slýcháme, jak si lidé na své partnery stěžují.

4. 21 % lidí se rozešlo prostřednictvím Facebooku

Průzkum 1 000 uživatelů Facebooku z června 2010 (70 % z nich byli muži) zjistil, že již 25 % z nich ukončili vztah aniž by nějak výrazně měnili svůj status “vztah”. Jen 21 % dotázaných uvedlo, že změnu (tedy ukončení či přerušení vztahu) popravdě na Facebooku mění, a tedy svůj stav označí jako “nezadaný/á”.

Ačkoliv mohou působit výše zmíněná fakta spíše podivně a pesimisticky, není nutné se znepokojovat: valná většina uživatelů sítě Facebook se přes tuto síť opravdu “nerozchází”; 100% používají v těchto životních situacích osobnější formy komunikace.

Z tohoto průzkumu lze také vyčíst, že Facebook jako nástroj pro iniciování procesu rozchodu používají spíše muži (24 %) než ženy (9 %).

5. Celých 85 % žen přiznává, že je jejich Facebook přátelé dovedou pěkně namíchnout

Ano, Facebook přátelé rozčilují více než 85 % dotazovaných žen. Čím a jak? Mezi nejčastěji citované příčiny patří “neustálé si stěžování” (63 %), “nevyžádané sdílení politických názorů” (42 %), popř. “chvástání se perfektním životem” (32 %).

Podobné šetření na mužích dospělo k poněkud odlišným výsledkům; jejich názor je jednotnější: naši přátelé jsou zdrojem legrace a zábavy, ale také občasného naštvání.

6. 25 % domácností s účtem na Facebooku nepoužívá funkcí zabezpečení soukromí

V červnu 2010 uvedl přehled z Consumer Report, že 1 ze 4 domácností s účtem na Facebooku vlastně ani neví, že takováto funkce existuje, popř. ví, že ji používat nechce, nepotřebuje. Zatímco se Consumer Report tento výsledek rozhodl interpretovat v negativním slova smyslu, autor článku, Pete Cashmore, navrhl opačný názor; a totiž, že 75 % domácností bere na vědomí důležitost zabezpečení Facebooku. Což naznačuje, že chránit si své soukromí je stále pro lidskou společnost svelmi důležité.

Stejná studie ukazuje, že 26 % uživatelů-rodičů bylo vystaveno potenciálnímu nebezpečí; šlo o případy, kdy zveřejňovali fotografie a jména svých dětí. Pozitivní je, že již téměř 75 % uživatelů-rodičů tyto informace a obrazové materiály nesdílí.

7. 48 % rodičů jsou přáteli svých dětí na Facebooku

Na otázku, zda si rodiče dětí myslí, že je v pořádku, aby byli se svými dětmi přáteli na Facebooku, odpověděla téměř polovina (48 %), že rozhodně ano… ačkoliv obecně rodiče přiznávají, že je to někdy nepříhodné, popř. “nešikovné”.

Rodiče byli také dotazováni, v kolika letech dovolí svým dětem vytvořit si na Facebooku popř. MySpace svůj účet. Celých 26 % rodičů odpovědělo, že až po dovršení 18 let, 36 % “bere” rozmezí 16-18 let, 30 % uvedlo rozmezí 13 až 15 let a pouze 8 % připouští, že tato hranice by mohla být klidně snížena pod 13 let.

8. 47 % uživatelů Facebooku má na své Zdi “nepřístojný” obsah

Jak bylo již řečeno výše, 47 % uživatelů do sítí vypouští, resp. z nich “získá” sprostá slova a velmi nevhodné výrazy. Takovéto příspěvky jsou z necelé poloviny tvořeny majitelem Facebook účtu, z 56 % k němu “připlují” od jeho přátel. A nejčetněji používané sprosté slovo? Žádné tajemství, je to samozřejmě “F-slovo”.

9. Necelých 49 % lidí uvádí, že opravdu často sledují profily svých “ex”

Kvůli sociálním sítím jsou tzv. “ex” více přístupnější, tedy na očích; šíří kolem sebe informace, o kterých by se druhý z bývalého páru vlastně nikdy nedozvěděl. A právě tyto informace jsou ostře sledované polovinou z rozdělených párů.

Dobrá zpráva však je, že druhá polovina respondentů pracuje s takovýmito informacemi velmi uvážlivě a jak někteří sami říkají, jde o “uvědomění si sama sebe”, přijetí faktu, že již s inkriminovanou druhou osobou pár již netvoří a že tedy každý z nich má právo na svůj 100% samostatný život.

10. 36% respondentů ve věku do 35 let pravidelně po sexu či souloži kontroluje Facebook, Twitter nebo SMS zprávy

Sociální sítě stále více prorůstají naše životy. Studie z konce roku 2009 ukazuje, že téměř 36 % uživatelů (ve věku do 35 let) pravidelně po sexu či souloži kontroluje sociální sítě a textové zprávy, 40 % toto činí při řízení vozidla, 64 % při práci a 65 % v době, kdy jsou na dovolené, prázdninách.

Lze říci, že rosteme a spějeme do doby, kdy budou elektronická zařízení neustále zapnuta, pouze ve výjimečných případech se od sítí odpojíme. Přesto nám čím dál tím víc záleží na soukromí, pracujeme na jeho budování a rozmýšlíme, zda to či ono s ostatními sdílet, či nikoliv.

Zdroj: www.Edition.cnn.com

Publikováno: Úterý, 31 Květen, 2011 autorem Facemag.cz